Giờ làm việc: 7:30 -17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Công ty Cổ phần Tập đoàn sơn Klips Nano