Giờ làm việc: 7:30 -17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Hoạt động thiện nguyện cùng Klips Nano

19/12/2020

“Khởi nguồn từ tâm” là slogan của Công ty Cổ phần Tập đoàn sơn Klips Nano. “Tâm” ở đây không chỉ là lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của người làm kinh doanh mà “tâm” còn là thiện tâm, là tấm lòng nhân ái giữa người với người. Vậy nên slogan này gói tròn chữ “tâm” của người, của nghề, theo như Ban Giám đốc chia sẻ.

Ý thức được sự phát triển của công ty phải gắn liền với công tác bảo vệ môi trường và sự phát triển của xã hội, nên bên cạnh việc tạo ra những sản phẩm sơn thân thiện với môi trường, ban lãnh đạo công ty luôn đề cao những hoạt động thiện nguyện để đóng góp cho xã hội. Ngày 24/11/2020, cán bộ công nhân viên của Công ty đã tổ chức phát cơm thiện nguyện cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. 

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, công ty hy vọng những suất cơm thiện nguyện sẽ góp phần động viên, chia sẻ bớt những khó khăn và tiếp thêm niềm tin, động lực cho người bệnh. Công ty cũng mong muốn thông qua những buổi thiện nguyện để nâng cao tinh thần “Lá lành đùm lá rách” cho cán bộ công nhân viên và tạo cảm hứng cho những doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến công tác xã hội.